Product

Stark SILENCE

անաղմուկ ապակեփաթեթներ

STARK SILENCEանաղմուկ ապակեփաթեթներ

 

Stark Silence ապակեփաթեթները իրենց յուրահատուկ կառուցվածքի շնորհիվ ապահովում են ձայնամեկուսացման առավել բարձր ցուցանիշներ։ Այս ապակեփաթեթի կիրառումը կնվազեցնի արտաքին ձայնային ֆոնը մոտ 35դբ – ով, այն դեպքում, երբ սովորական ապակեփաթեթները ապահովում են 25դբ ձանյամեկուսացում։ Այն հատկապես գերադասելի է կիրառել աղմկոտ շրջաններում կամ շենքերում, որոնք տեղակայված են աղմկոտ փողոցների երկայնքով։ Այպես, օրինակ, աղմկոտ փողոցի միջին ակուստիկ ֆոնը գնահատվում է 70-75դբ և Stark Silence ապաեկփաթեթի կիրառման դեպքում (որակյալ պատուհանի առկայության պայմաններում) ներսում այն կնվազի և կհասնի 35-40դբ-ի, որը նույնիսկ տան համար բավականին հանգիստ ակուստիկ միջավայր է հանդիսանում։

Բացի ձայնամեկուսացման հատկություններից այս ապակեփաթեթները օժտված են նաև բավականին բարձր ջերմամեկուսիչ հատկություններով։

Ապակեփաթեթները օժտված են հետևյալ հատկություններով`

Ձայնամեկուսացում

Կոնդենսատի առաջացման ռիսկի կրճատում

Ջերմախնայողության բարձր ցուցանիշ

Ապակեփաթեթի բանաձևը 6M1-8-4M1-10-4M1

74

Լուսաթափանցելիություն LT%

70

Արևային գործոն SF%

0.52

Ջերմափոխանցման դիմադրողականություն Ro(m2K/w)

2.03

Ջերմափոխանցման գործակից Ug(w/m2K)

36

Ձայնամեկուսացում Rw%