Product

Stark Glass

Ստանդարտ ապակեփաթեթներ

STARK GLASS – ստանդարտներին համապատասխան ապակեփաթեթներ

Ստանդարտ ապակեփաթեթներ, որոնք բաղկացած են տարբեր հաստության անգույն և գունավոր ապակիներից: Այս ապակեփաթեթները կարող են ունենալ տարբեր հաստության բաժանարար շրջանակներ և լիցքավորված լինել ոչ միայն օդով, այլև՝ իներտ գազով (Արգոնով):Պատրաստվում են ավտոմատացված եղանակով բարձրորակ համալրող նյութերի և հերմետիկների կիրառությամբ, որի շնորհիվ ապահովվում է ապակեփաթեթի անթերի որակը և երկարակեցությունը։

•    Բարձր լուսաթափանցելիություն
•    Երկաստիճան հերմետիկություն
•    Ջերմափոխանակման բարելավում
•    Ձայնամեկուսացում

 

 

Ապակեփաթեթները օժտված են հետևյալ հատկություններով`

Լուսաթափանցելիության բարձր գործակից

Ձայնամեկուսացում

Երկաստիճան հերմետիկություն

Ջերմափոխանակման բարելավում

Ապակեփաթեթի բանաձևը 4-16-4

81

Լուսաթափանցելիություն LT %

77

Արևային գործոն SF %

0,36

Ջերմափոխանցման դիմադրողականություն R0 (m2K/w)

2.6

Ջերմափոխանցման գործակից Ug(w/m2K)

30

Ձայնամեկուսացում Rw %