Product

Stark DIAMOND

պրեմիում դասի ապակեփաթեթներ

Stark Diamond ապակեփաթեթը մեր կողմից առաջարկվող ամենաֆունկցիոնալ արտադրանքն է։ Այն եռաշերտ ապակեփաթեթ է,որն իր մեջ ներառում է Stark ապակեփաթեթների բոլոր առավելություններն ու հատկությունները։Մեկ ապակեփաթեթի մեջ համախմբված են ջերմախնայողությունը,արևապաշտպանությունը, ձայնամեկուսացումը,ամրությունը,գեղեցիկ արտաքին տեսքը և լուսաթափանցելիությունը: Ի հավելումն այս ամենին պատրաստվում է առավել ցածր ջերմահաղորդականություն ունեցող պլաստիկե բաժանարար շրջանականերով, իսկ միջապակյա տարածությունը օդի փոխարեն լիցքավորված է իներտ գազով՝ արգոնով։ Այս ամենի արդյունքում Stark Diamond ապակեփաթեթը ապահովում է էներգախնայողության լավագույն ցուցանիշները։

STARK DIAMOND ապակեփաթեթները օժտված են հետևյալ հատկություններով՝ 
•    Պաշտպանություն արևի կիզիչ ճառագայթներից
•    Ջերմախնայողության բարձր աստիճան
•    Ջեռուցման և հովացման ծախսերի կրճատում
•    Ձայնամեկուսացում
•    Ամրություն և անվտանգություն
•    Ուլտրամանուշակագույն վնասակար ճառագայթման արտացոլում 
•    Լուսաթափանցելիության բարձր գործակից
•    Գեղեցիկ արտաքին տեսք
 

Ապակեփաթեթները օժտված են հետևյալ հատկություններով`

Ձայնամեկուսացում

Ջերմախնայողության բարձր ցուցանիշ

Ամրություն և անվտանգություն

Գեղեցիկ արտաքին տեսք

Լուսաթափանցելիության բարձր գործակից

Ջեռուցման և հովացման ծախսերի կրճատում

Ուլտրամանուշակագույն վնասակար ճառագայթման արտացոլում

Պաշտպանություն արևի կիզիչ ճառագայթներից

Կոնդենսատի առաջացման ռիսկի կրճատում

Ապակեփաթեթի բանաձևը 6MT-8MAr-4-10MAr-4iT

59

Լուսաթափանցելիություն LT %

38

Արևային գործոն SF %

1.27

Ջերմափոխանցման դիմադրողականություն R0 (m2K/w)

0.81

Ջերմափոխանցման գործակից Ug (w/m2K)

36

Ձայնամեկուսացում Rw /դբ/